นายก อบจ.สงขลา ได้ลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าการขุดลอกทะเลสาบ ที่อุทยานนกน้ำคูขุด

    2014-09-16 09:55:47
    เมื่อเช้าวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้ลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าการขุดลอกทะเลสาบ ร่วมกับคณะผู้บริหารจาก อบจ.สงขลา โดยมี ส.จ.ในพื้นที่ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พร้อมด้วยนายก อบต.คูขุด, อบต.ท่าหินและอบต.คลองรี ให้การต้อนรับ ณ อุทยานนกน้ำคูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อต้องการสำรวจความคืบหน้าของการปรับภูมิทัศน์บริเวณอุทยานนกน้ำคูขุด พร้อมกับการขุดลอกร่องน้ำทะเลสาบ เพื่อให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา รักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และคืนความสมบูรณ์ให้กับทะเลต่อไป พร้อมทั้งให้อุทยานนกน้ำคูขุดกลับเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทาง อบจ.สงขลาได้สนับสนุนเครื่องจักรกลในการขุดลอกร่องน้ำทะเลสาบและปรับภูมิทัศน์ในครั้งนี้