นายก อบจ.สงขลา มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี ในงานเปิดโชว์รูม บริษัทชูเกียรติยนต์หาดใหญ่ สาขาสงขลา

    2014-09-15 10:04:27
    เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี กับนายสิทธิโชค ปิติเจริญกิจ กรรมการผู้จัดการฯ เนื่องในโอกาสเปิดโชว์รูม บริษัทชูเกียรติยนต์หาดใหญ่ สาขาสงขลา (บางดาน) พร้อมด้วย นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศบาลเมืองเขารูปช้าง และร่วมเปิดศูนย์บริการมาตรฐานแห่งใหม่ เพื่อดูแลรถของคุณลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่สงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง ให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น