นายก อบจ.สงขลา เร่งให้ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสนามกีฬา และลู่ยางสังเคราะห์สนามกีฬาประจำอำเภอระโนด

    2018-05-10 10:20:59
    9 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เร่งให้ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสนามกีฬา และลู่ยางสังเคราะห์สนามกีฬาประจำอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง เพื่อยกระดับของสนามกีฬาอำเภอระโนดให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาระดับประเทศต่อไป ซึ่งขณะนี้ได้ปูสนามหญ้าเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งปูพื้นยางสังเคราะห์ชั้นแรกไปครั้งหนึ่งแล้ว และจะเริ่มปูพื้นยางสังเคราะห์ครั้งที่สองอีกครั้ง ก่อนที่จะดำเนินการขั้นตอนต่อไป