รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพลวัน อพม.สงขลา

    2014-09-11 15:55:49
    (วันนี้) วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพลวัน อพม.สงขลา พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธรัตน์ จันทรักษ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร อพม.ดีเด่นประจำอำเภอ ณ เวทีสระบัว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้เพื่อก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี สานสัมพันธ์เครือข่าย อพม.16 อำเภอ และเพื่อเสิรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง