นายก อบจ.สงขลา ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน “กฟภ” (PEA)

    2014-09-11 11:03:03
    เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน “กฟภ” (PEA) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๗ รอบคัดเลือกภาคใต้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีคณะนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมาร่วมเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬา และร่วมทำกิจกรรมใน”โครงการทีมชาติวอลเลย์บอล กฟภ สอนน้องเยาวชน” ณ โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬากลางจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งการจัดแข่งขันวอลเลย์บอล “กฟภ” (PEA) ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพในการร่วมมือร่วมใจกันขององค์กรทุกภาคส่วนทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ในการส่งเสริมด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศแก่เยาวชน อันเป็นการวางพื้นฐานนำไปสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพและนักกีฬาระดับชาติในอนาคต และเพื่อเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ ร่วมกันพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลให้มีมาตรฐานสูงขึ้น รู้จักการเล่นกีฬาที่ถูกต้อง มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีน้ำใจนักกีฬา เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างความสัมพันธ์อันดีในวงการนักกีฬาวอลเลย์บอล