รองนายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับคณะจาก อบจ.กาญจนบุรี

    2014-09-10 16:05:49
    (วันนี้) วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ ช่วยชูสกุล รองประธานสภา อบจ.สงขลา, นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา, และ น.ส.เฉลียว จันทรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.สงขลา, ได้ให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำทีมโดย นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายก อบจ.กาญจนบุรี พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเพื่อขอศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในโครงการ “พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร และคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี” เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (AEC) ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา