รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมเรื่องแนวทางการจัดเก็บภาษี อบจ.ยาสูบอย่างมีประสิทธิภาพ

    2014-09-04 10:02:09
    วันนี้ (วันที่ 4 ก.ย. 57) เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมเรื่องแนวทางการจัดเก็บภาษี อบจ.ยาสูบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วย คณะศึกษาดูงาน จำนวน ๓๐-๓๕ คน ประกอบด้วย ร้านขายส่งยาสูบ สรรพสามิตพื้นที่ เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีนายอรรถ อรรถยุติ หัวหน้างานป้องกันและปราบปราม ๒ สำนักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เป็นวิทยากรในการประชุมฯ ซึ่งแบ่งการประชุมในช่วงเช้าเป็น ๒ ช่วง การประชุมช่วงที่ ๑ เป็นการแนะนำโรงงานยาสูบ, ผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่ายของโรงงานยาสูบ, ช่องทางการจำหน่ายของบุหรี่ต่างประเทศ และแบบยื่นชำระภาษีอบจ.ยาสูบ การประชุมช่วงที่ ๒ เป็นการบรรยายในหัวข้อรายชื่อบุหรี่ต่างประเทศที่ขายในจังหวัด, วิธีการจัดการ การทำเอกสาร, การจัดส่งเอกสารให้ร้านค้า, การประสานงานด้านข้อมูลของบุหรี่ต่างประเทศ และตอบข้อซักถาม สำหรับช่วงบ่าย เป็นการลงพื้นที่เยี่ยมร้านค้าในจังหวัด