รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมแถลงข่าวโครงการรวมพลังเยาวชนสร้างสรรค์ฯ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

    2014-09-03 15:22:59
    (วันนี้) วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมแถลงข่าวโครงการรวมพลังเยาวชน สร้างสรรค์สังคม รณรงค์ ต่อต้านการค้ามนุษย์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ และวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ พิธีเปิดงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ณ ลานถนนคนเดิน เวลา ๑๘.๐๐ น.  วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ มีการบรรยายหัวข้อ "อบจ.สงขลากับการพัฒนาเยาวชน" โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งมีการแสดงหนังตะลุงและ talk show ของเยาวชน ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.