นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย

    2014-09-02 13:26:29
    วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ซึ่งทำให้หลังคาบ้านของราษฎรได้รับความเสียหาย ต้นไม้ใหญ่หักล้ม โดยในเบื้องต้น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ประสานไปยังเทศบาลเมืองคลองแงะเพื่อขอความร่วมมือในการดูแลและช่วยเหลือชาวบ้านในแต่ละครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายเพื่อทำการซ่อมแซมแล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน ๒๕๕๗ ณ หมู่บ้านศุภฤกษ์ วังปริง ม.5 ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา