นายก อบจ.สงขลา ร่วมปล่อยตัวนักวิ่งในการแข่งขัน“สสส.สงขลามาราธอน” ครั้งที่ 16 ณ บริเวณสระบัวฯ

    2014-08-31 17:15:18
             วันนี้ (วันที่ 31 ส.ค.57) จังหวัดสงขลา ร่วมกับ อบจ.สงขลา สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดการแข่งขัน “สสส.สงขลามาราธอน” ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนทุกกลุ่มอายุด้วยการวิ่งให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  โดยแบ่งประเภทของการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย มาราธอนระยะทาง 42.195 กิโลเมตร  ,ฮาร์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.100 กิโลเมตร  ,มินิมาราธอน ระยะทาง 10.500 กิโลเมตร และประเภทฟันรัน ระยะทาง 4 กิโลเมตร         กิจกรรมในครั้งนี้เริ่มตั้งแต่รุ่งเช้าของวันนี้ (31 ส.ค.57)  นายธำรงค์ เจริญกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์   ศิรินุพงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  นายนิพนธ์   บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา  นายสมศักดิ์   ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีสงขลา นายบัวยันต์  สุวรรณมณี  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันกดแตรลมปล่อยตัวนักวิ่งตามลำดับของประเภทการแข่งขัน ได้แก่ นักวิ่งประเภทมาราธอน นักวิ่งประเภทฮาล์ฟมาราธอน นักวิ่งประเภทมินิมาราธอน และนักวิ่งประเภทฟันรัน  ณ จุดปล่อยตัวบริเวณสระบัวแหลมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา            จากนั้นเมื่อนักวิ่งเริ่มทยอยกันเข้าสู่เส้นชัย ณ บริเวณสระบัวแหลมสมิหลา ฝ่ายพิธีการเริ่มพิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันให้แก่นักวิ่งที่ชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละประเภท และกลุ่มอายุต่างๆ   สำหรับบรรยากาศโดยรวมมีนักวิ่งมืออาชีพ นักวิ่งมือสมัครเล่น รวมทั้งผู้รักสุขภาพ และผู้ชื่นชอบการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ตลอดจนนักวิ่งจากต่างประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างเนืองแน่น ซึ่งช่วยสร้างความคึกคักให้กับการแข่งขัน “สสส.สงขลามาราธอน” ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก