บรรยากาศของการจัดกิจกรรมบริเวณลานอเนกประสงค์ตลาดโก้งโค้ง “Gong Kong Villa Market” สัปดาห์ที่ 6

    2014-08-31 10:39:05
               บรรยากาศของการจัดกิจกรรมบริเวณลานอเนกประสงค์ตลาดโก้งโค้ง “Gong Kong Villa Market” สัปดาห์ที่ 6  เป็นไปด้วยความชื่นมื่น สนุกสนาน  มีการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้ที่ได้มาเยี่ยมชมได้สัมผัสกับกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย  การแสดงดนตรีอคูสติก การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากทั่วภูมิภาคของไทย และประเทศในกลุ่มอาเซี่ยน  การแสดงมายากลจากตัวตลก พร้อมด้วยโบโซ่บิดลูกโป่งแจกเด็กๆที่มาเที่ยวงาน นอกจากนี้ยังได้ร่วมจับจ่ายซื้อสินค้า OTOP จากผู้ประกอบการทั้ง16 อำเภอของจังหวัดสงขลา ฯลฯ              พร้อมกันนี้จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้สนใจและนักท่องเที่ยวได้แวะเวียนมาใช้บริการได้ทุกวันศุกร์ และ วันเสาร์ เวลา17.00 -21.00 น ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ไปจนกระทั่งถึงวันที่ 28 กันยายน 2557