รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสมาพันธ์องค์กรคนรักษ์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

    2014-08-30 13:58:11
          เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา  นายอนันต์ กาญจนสุวรรณ ประธานสมาพันธ์องค์กรคนรักษ์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสมาพันธ์องค์กรคนรักษ์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา  โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน  ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และ จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมฯ  เป็นจำนวนมาก ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา       ทั้งนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีกิจกรรมการอภิปรายในประเด็นสำคัญต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรร่วมเพื่ออภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งประกอบด้วย นายธำรงค์ เจริญกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ดร.วินัย บัวประดิษฐ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พล.อ.พิเชษฐ์ วิสัยจร ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร  นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และผู้แทนจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง มีนายอนันต์ กาญจนสุวรรณ ประธานสมาพันธ์องค์กรคนรักษ์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และนายสมชาย บริรักษ์ เป็นผู้ดำเนินรายการฯ