นายก อบจ.สงขลา เยี่ยมชมบรรยากาศการแข่งขัน “ สงขลาเกมส์ ” พร้อมมอบเหรียญรางวัลในรายการแข่งขันกรีฑา

    2014-08-29 10:07:16
          เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เดินทางไปยัง สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  เพื่อเยี่ยมชมบรรยากาศการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2557  “สงขลาเกมส์ ” ซึ่งเป็นวันที่สองของรายการแข่งขันกรีฑา  และในโอกาสเดียวกันนี้ได้ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัล พร้อมเกียรติบัตรให้กับผู้ชนะการแข่งขันกรีฑาในประเภทต่างๆ  สร้างความปลาบปลื้มยินดีให้แก่นักกีฬา เป็นอย่างมาก