นายก อบจ.สงขลา ร่วมเปิดโครงการ“ คืนความสุขให้เพื่อนทหาร ” ณ ร.5 พัน 1 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่

    2014-08-28 11:21:30
           เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา  ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “ คืนความสุขให้เพื่อทหาร ”   ซึ่งชาวด่านศุลากรสะเดา ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อมอบความสุขให้แก่กำลังพล และครอบครัวในค่ายเสนาณรงค์ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  พร้อมกันนี้ได้มีการจัดหน่วยให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นแก่ผู้มาร่วมงาน