อบจ.สงขลา ดำเนินการปรับปูพื้นผิวถนนจราจรด้วยยางแอสฟัลท์ติกใหม่ บริเวณหน้าสำนักงานสรรพากร 1 ริมถนนสระบัว

    2018-05-11 10:01:50
    10 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ดำเนินการปรับปูพื้นผิวถนนจราจรด้วยยางแอสฟัลท์ติกใหม่ ตั้งแต่บริเวณหน้าสำนักงานสรรพากร 1 ริมถนนสระบัว อ.เมือง จ.สงขลา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน และเป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าว