นายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาเนื่องในโอกาสวันมูลนิธิพลเอกเปรมฯ

    2014-08-26 19:53:17
                  วันนี้ (วันที่ 26 สิงหาคม 2557) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับปริญญาตรี  ระดับอนุปริญญาตรี  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และระดับประถมศึกษา  จำนวน 660 ราย  ซึ่งทางมูลนิธิพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ได้จัดขึ้น เนื่องในโอกาสวันมูลนิธิพลเอกเปรมฯ  และวันคล้ายวันเกิดของ ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ  (วันที่ 26 สิงหาคม) โดยมี นายวิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล  นายกสมาคมมูลมูลนิธิพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีฯ ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา