นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน “มหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติ”

    2014-08-26 19:09:36
               วันนี้ (วันที่ 26 ส.ค.57) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน “มหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติ” ตามนโยบายของ คสช.โดยมีนายดลเดช  พัฒนรัฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม ณ มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา            สำหรับการจัดมหกรรมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ จังหวัดสงขลาถือเป็น 1 ใน 12 จังหวัดที่ได้รับคัดเลือกให้จัด "กิจกรรมคืนความสุขให้คนในชาติ” ในรูปแบบของการใช้ดนตรีเป็นสื่อ โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า “งานมหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติ”  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง คสช. จังหวัดสงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัทเวทีไทย จำกัด หน่วยงานภาคราชการและภาคเอกชน ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคืนความสุขให้ชาวไทยทั่วประเทศด้วยการนำเสนอบทเพลงที่เป็นที่รู้จักและบทเพลงดีๆที่มีคุณค่า ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีจากศิลปินลูกทุ่งที่มีชื่อเสียง ทุกค่าย ทุกสังกัด  นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสมานฉันท์ และช่วยลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศที่ผ่านมา ที่สำคัญยังเป็นการรณรงค์ให้คนไทยรักในศิลปวัฒนธรรมไทย เพลงลูกทุ่งไทย ภาษาไทย ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยอีกด้วย