นายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีสมโภชอัญเชิญฐานองค์หลวงพ่อทวดขึ้นประดิษฐานบนอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ

    2014-08-26 13:51:37
                   เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีสมโภชอัญเชิญฐานองค์หลวงพ่อทวด ขนาดหน้าตัก 5 เมตร เนื้อนวโลหะ ขึ้นประดิษฐานบนอาคารศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์จังหวัดสงขลา ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีพระเดชพระคุณพระพรมหมมังคลาจารย์ (ท่านเจ้าคุณธงไชย) วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส