นายก อบจ.สงขลา เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 24 พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษฯ

    2014-08-26 13:34:09
        วันที่ 26 สิงหาคม 2557 (วันนี้) สหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่  24 ขึ้น ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยมีผู้แทนสมาชิก เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง  ในโอกาสเดียวกันนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี   ครั้งที่ 24   พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม