เลขานุการนายก อบจ.สงขลา ร่วมงานการกุศล ณ มัสยิดบ้านวังหาร ม.10 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา

    2014-08-24 17:20:12
                 วันนี้ (วันที่ 24 ส.ค.57) นายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายก อบจ.สงขลา ได้รับมอบหมายจากนายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมงานการกุศล ณ มัสยิดบ้านวังหาร ม.10 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา  พร้อมกันนี้ยังได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำศาสนา และพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน