รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “มหกรรมกีฬาปากรอ ” ณ สนามโรงเรียนบางไหน

    2014-08-24 11:28:38
             วันนี้ (วันที่ 24 ส.ค.57) นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “มหกรรมกีฬาปากรอ ”  ซึ่ง อบต.ปากรอ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2557  เพื่อให้เยาวชน และประชาชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬา และออกกำลังกายเสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด  สำหรับบรรยากาศการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เป็นไปอย่างสนุกสนาน ท่ามกลางผู้ที่มาร่วมเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาของแต่ละหมู่บ้านที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในประเภทต่างๆ ณ สนามโรงเรียนบางไหน ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา