รองนายก อบจ.สงขลา ปล่อยตัวนักวิ่งในการแข่งขันวิ่ง “ กระแสสินธุ์ - เกาะใหญ่ มินิมาราธอน ”

    2014-08-24 09:42:01
             วันนี้ (วันที่ 24 สิงหาคม 2557)  ณ บริเวณสนามโรงเรียนวัดทุ่งบัว  อ.กระแสสินธุ์   จ.สงขลา นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักวิ่งที่เข้าร่วมการแข่งขันวิ่ง “ กระแสสินธุ์ - เกาะใหญ่ มินิมาราธอน ”  ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศฯ  ซึ่งจัดโดย อบจ.สงขลา  อำเภอกระแสสินธุ์    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำรายได้จากการดำเนินงานมอบแก่  “มูลนิธิพลเอกเปรมติณสูลานนท์  อำเภอกระแสสินธุ์”   กองทุนกีฬาอำเภอกระแสสินธุ์ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอกระแสสินธุ์  สำหรับเป็นทุนในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์  อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่กิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่ง่าย และเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย ให้เป็นที่นิยมแพร่หลาย  นอกจากนี้ยังช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น         สำหรับการแข่งขันวิ่ง“ กระแสสินธุ์ - เกาะใหญ่ มินิมาราธอน ” ในครั้งนี้ ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทมินิมาราธอน  10.5  กิโลเมตร  และประเภทฟันรัน  4  กิโลเมตร   โดยบรรยากาศภายในงานมีประชาชนทั่วไป และนักวิ่งจากทั่วทุกทิศให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก