นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์

    2014-08-23 20:12:06
               วันนี้ (วันที่ 23 ส.ค.57) นายนิพนธ์  บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมคณะ ลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ใช้สนามกีฬาดังกล่าวเป็นที่ฝึกซ้อมกีฬา และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ