นายก อบจ.สงขลา ร่วมเวทีเสวนาภายในงานมหกรรมสร้างความสุขให้ชาวบ่อยาง ณ ลานคนเมือง อ.เมือง จ.สงขลา

    2014-08-23 19:58:23
            เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา  นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครสงขลา และผู้แทนจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ Boyang City What To Be : เมืองบ่อยาง ทิศทาง ย่างก้าว ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางเทศบาลนครสงขลาได้จัดขึ้นภายในงานมหกรรมสร้างความสุขให้ชาวบ่อยาง “ ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา สวัสดิการสังคมทั่วหน้า ปวงประชาเป็นสุข ”  ณ ลานคนเมือง อ.เมือง จ.สงขลา