รองนายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กฯ

    2014-08-22 12:06:28
            เมื่อวันที่  21 สิงหาคม 2557  ที่ผ่านมา นายวิญญ์  สิทธิเชนทร์  ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายก อบจ.สงขลา  พร้อมด้วยผู้บริหาร  และผู้แทนจากภาคีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ” ระหว่างหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และ องค์กรเครือข่ายการศึกษาท้องถิ่น จังหวัดสงขลา โดยมีนายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ปลัดจังหวัดสงขลา ได้ให้เกียรติเป็นประธาน และสักขีพยานในการลงนามดังกล่าว ณ โรงแรมราชมังคลา พาวีเลี่ยน บีช รีสอร์ท อ เมืองสงขลา จ.สงขลา