รองนายก อบจ.สงขลา เปิดโครงการอบรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป จ.สงขลา ในพื้นที่ อ.นาทวี

    2014-08-22 11:26:00
              เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม  รองนายก อบจ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดสงขลา  ประจำปี  2557   ร่วมด้วย  นายร่อเหตุ  รักหมัด  เลขานุการนายก อบจ.สงขลา ณ ศาลาประชาคม อ.นาทวี จ.สงขลา โดยมีกำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบลในพื้นที่อำเภอนาทวี เข้ารับการอบรมกันอย่างพร้อมเพรียง