รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดงานบุญสรงน้ำรูปเหมือน ตาหลวงเส้ง หลวงพ่อคง หลวงพ่อเหี้ยง

    2018-05-11 14:22:30
    วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานบุญสรงน้ำรูปเหมือน ตาหลวงเส้ง หลวงพ่อคง หลวงพ่อเหี้ยง ณ วัดป่าขาด ต.ป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา งานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด ร่วมกันจัดขึ้นทุกปี