อบจ.สงขลา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรให้แก่ บุคคล และองค์กรที่สนับสนุนงานด้านสุขภาพ

    2014-08-21 11:36:43
           เมื่อวันที่ 20 ส.ค.57 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ สำนักงาน อบจ.สงขลา พล.ต.ต ธรัตน์  จันทรักษ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา  รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการมหกรรมสิ่งดีๆภาคีสุขภาพจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1”  โดยได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์  ศิรินุพงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานในพิธีเปิด  และกล่าวปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง “ เติมพลังใจแกนนำ การทำความดีเพื่อสังคม ”  ซึ่งบรรยากาศภายในงานมี อสม. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ตลอดจนแกนนำองค์กรภาคีเครือข่ายสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก        จากนั้น นายชัยวัฒน์ ศิรินุพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีฯ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรให้แก่ บุคคล  หน่วยงานของรัฐ  และองค์กรต่างๆทีสนับสนุนงานด้านสุขภาพในระดับจังหวัด  ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่อง  เชิดชูเกียรติ  และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่ได้เสียสละเวลา ทุ่มเทแรงกาย และสติปัญญา ซึ่งเป็นต้นแบบในการพัฒนางานด้านการดูสุขภาพ