อบจ.สงขลา พร้อมด้วยภาคส่วนต่างๆร่วมแรงร่วมใจกำจัดวัชพืชในคลองอู่ตะเภา เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

    2014-08-20 08:55:09
               เมื่อวันที่ 19 ส.ค.57 ที่ผ่านมา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 42 และเทศบาลตำบลคูเต่า ได้ระดมเครื่องจักรกล เรือท้องแบน พร้อมกำลังทหาร และผู้นำชุมชน  ร่วมแรงร่วมใจกันกำจัดวัชพืช ผักตบชวา และสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองอู่ตะเภา ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง