นายก อบจ.สงขลา ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ฯ

    2014-08-19 06:11:03
          เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ในฐานะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669  โดยมีภาคีเครือข่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานการแพทย์ฉุกเฉินเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมโรงแรมคณาธานี จังหวัดพัทลุง