นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานก่อสร้างสะพานแขวนคูเต่าฯ

    2014-08-19 05:48:30
                  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ บริเวณวัดคูเต่า ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานก่อสร้างสะพานแขวนคูเต่า  ซึ่งทาง อบจ.สงขลา ได้ก่อสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในละแวกดังกล่าวใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมา                 จากนั้น นายนิพนธ์  บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ลงสำรวจสภาพคลองคลองอู่ตะเภา  พร้อมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมขุดลอกคลอง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ซึ่งจะเป็นมาตรการหนึ่งสำหรับการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงอีก 2 เดือนข้างหน้า