รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมเปิดงาน“คืนความสุขให้ชุมชนด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบภาคใต้ฯ”

    2014-08-18 18:59:35
                  วันนี้ (วันที่ 18 สิงหาคม 2557) นายธำรงค์  เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสวัสดิ์  มีแต้ม  พัฒนาการจังหวัดสงขลา  นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายก อบจ.สงขลา  พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดงาน “คืนความสุขให้ชุมชนด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบภาคใต้ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา และ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  มีนายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่              สำหรับการจัดงานในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นในะหว่างวันที่ 18- 20 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ  60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,กิจกรรมสาธิตผลสำเร็จหมูบ้านเศรษฐกิจต้นแบบภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด , การแสดงพื้นบ้าน เช่น ระบำตาล ระบำไก่ชน ร็องแง็ง ดิเกฮูลู  ฯลฯ ,การประกวดร้องเพลงตามรอยพระยุคลบาท ,การแสดงจากศิลปินรับเชิญ ,การจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าคุณภาพจากทั่วประเทศ  พร้อมกันนี้ อบจ.สงขลา จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวงาน  “คืนความสุขให้ชุมชนด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบภาคใต้ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” ตามวันและสถานที่ดังกล่าว