นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน และติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างถนนลาดยาง

    2014-08-17 18:57:32
             วันนี้ (วันที่ 17 สิงหาคม 2557) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา และ นายอาคม  ประสมพงศ์ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา  พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านผ่องไทย-นาทองสุข  ระยะทาง 1. 7 กิโลเมตร  จากนั้นได้เดินทางไปสำรวจสภาพของถนนสายบ้านไร่-ทุ่งขมิ้นกลาง เพื่อเตรียมขยายถนนรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ผู้สัญจรไปมา