รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

    2014-08-13 09:11:25
          เมื่อวันที่  12 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี และนายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายก อบจ.สงขลา  นายศักดิ์กรียา  บิลแสละ  ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา   เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา  ตัวแทนอิหม่าม  ผู้นำศาสนา  ตัวแทนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  และพสกนิกรชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสงขลา ร่วมกันประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา      จากนั้น  นายศักดิ์กรียา  บิลแสละ  ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา   ได้นำชาวไทยมุสลิม ร่วมกันขอดุอาร์ (ขอพร) จากพระผู้เป็นเจ้า ด้วยพรอันประเสริฐให้อภิบาลคุ้มครองสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงพระเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญมีพละพลามัยสมบูรณ์แข็งแรง และทรงเป็นฉัตรแก้วร่มเกล้าของเหล่าพสกนิกรตราบนิรันดร์