นายก อบจ.สงขลา ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ และประกอบพิธีจุดเทียนส่องทางฯ

    2014-08-13 07:31:31
              เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557  ที่ผ่านมา กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาอำเภอหาดใหญ่ จัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ “ มอบความรักแด่แม่ คืนความสุขให้สตรี เทิดไท้องค์ราชินี ”  เนื่องในโอกาสมหามงคล  เฉลิมพระชนมายุ  82 พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมี  นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายอำเภอหาดใหญ่  เป็นประธานในพิธีฯ  ร่วมด้วย  นายนิพนธ์  บุญญามณี  นายก อบจ.สงขลา นายไพร พัฒโน  นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การสตรีอาสาพัฒนาอำเภอหาดใหญ่  ตลอดจนภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา         โดยภายในงาน นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายอำเภอหาดใหญ่ ประธานในพิธีฯ และผู้เข้าร่วมงาน ได้อัญเชิญพานพุ่มถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถ  ต่อจากนั้น นายอำเภอหาดใหญ่   พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ และประกอบพิธีจุดเทียนส่องทาง  “  เดินตามรอยพ่อ  ”  เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงเป็นพระแม่แห่งชาติ  และเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา