นายก อบจ.สงขลา เปิดการแข่งขันเดิน -วิ่ง ฟันรัน – มินิมาราธอน จักรยานเสือภูเขาเฉลิมพระเกียรติฯ

    2014-08-10 14:13:00
            วันนี้ (10 ส.ค.57) อบจ.สงขลา ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา   อำเภอนาทวี  เทศบาลตำบลนาทวี อบต. ทุกแห่งในอำเภอนาทวี  ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอนาทวี  สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอนาทวี ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพอำเภอนาทวี  ชมรมจักรยานเสือภูเขาอำเภอนาทวี และภาคีเครือข่ายต่างๆ ในอำเภอนาทวี จัดโครงการเดิน -วิ่ง ฟันรัน – มินิมาราธอน จักรยานเสือภูเขาเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ปี 2557 ครั้งที่ 16  ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก ฯพณฯ ท่านพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยมี นายนิพนธ์  บุญญามณี  นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬา  ภายในบริเวณโรงพยาบาล สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา  และร่วมเดิน-วิ่ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งช่วยสร้างสีสันให้กับการแข่งขันในครั้งนี้เป็นอย่างมาก         โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้าง และปลูกจิตสำนึกด้านการออกกำลังกายให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยตระหนักถึงผลตอบแทนที่จะได้รับ นั่นคือ “ การมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ”  นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความรัก ความผูกพัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน ชุมชน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       สำหรับรูปแบบของการแข่งขันในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.การแข่งขัน ฟันรัน-มินิมาราธอน ประกอบด้วย ฟันรัน ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร, ฟันรันครอบครัว 3 คน (พ่อแม่ลูก ,พ่อลูกลูก,แม่ลูกลูก) และ มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร   2. การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ทางเรียบ และ เสือหมอบ ประกอบด้วย เสือหมอบระยะทาง 85 กิโลเมตร , เสือภูเขาระยะทาง 70 กิโลเมตร ,วีไอพี และเด็ก ระยะทาง 25 กิโลเมตร