นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยคณะ ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบกล้องวงจรปิดฯ

    2014-08-09 21:14:47
           เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 1669  ซึ่งทาง อบจ.สงขลา ได้ใช้สถานที่ภายในหน่วยงานเป็นศูนย์กลางในการควบคุม และประสานงาน