นายก อบจ.สงขลา ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปภาวะเศรษฐกิจ และการเงินภาคใต้ ในช่วงไตรมาส 1 และไตรมาส 2

    2014-08-09 19:57:57
             เมื่อวันที่ 8 ส.ค.57 นายนิพนธ์  บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการสาขาต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปภาวะเศรษฐกิจ และการเงินภาคใต้ ปี 2557 ในช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ และ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้ร่วมกันจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้