รองนายก อบจ.สงขลา เปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในของโรงเรียนแสงทองวิทยา หาดใหญ่ “ มหกรรมกีฬา-วิชาการ”

    2014-08-09 19:17:04
            เมื่อวันที่  8 ส.ค.57  ที่ผ่านมา  ณ บริเวณสนามโรงเรียนแสงทองวิทยา หาดใหญ่  นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายก อบจ.สงขลา ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนแสงทองวิทยา หาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557 “มหกรรมกีฬา-วิชาการ”  โดยนายธนกร จันทร์สว่าง รองนายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีเปิดได้กล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬา และยิงปืนเปิดการแข่งขัน  ต่อจากนั้นได้จุดไฟคบเพลิงเพื่อให้แก่ตัวแทนนักกีฬาที่วิ่งคบเพลิงนำไปจุด ณ กระถางคบเพลิงในพิธีเปิดการแข่งขัน ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนแสงทองวิทยา หาดใหญ่         สำหรับบรรยากาศในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี เต็มไปด้วยสีสัน ความสนุกสนานของริ้วขบวนพาเพรดที่นักกีฬาแต่ละกลุ่มสีได้ร่วมกันตกแต่งอย่างสวยงาม  สร้างความประทับใจให้แก่คณะครู และผู้ปกครองที่ได้มาร่วมชมขบวนพาเพรดในครั้งนี้เป็นอย่างมาก