นายก อบจ.สงขลา เปิดงานวันสตรีไทยและวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มอ.หาดใหญ่

    2014-08-07 21:33:31
           วันนี้ (วันที่ 7 ส.ค.57) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  นายนิพนธ์    บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา   เป็นประธานเปิดงานวันสตรีไทย  และวันแม่แห่งชาติ  ภายใต้ชื่องาน “ร้อยรักษ์ รวมใจ สตรีไทย” จังหวัดสงขลา  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12  สิงหาคม  2557  พร้อมทั้งเชิดชูเกียรติให้แก่สตรีไทยที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อครอบครัว และสังคม  อันจะเป็นการดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่ดีงามของสตรีไทยให้คงอยู่สืบไป        โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ  การร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา สดุดีมหาราชินี ,การมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่น จากทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา ,การมอบทุนสนับสนุนให้แก่สตรีด้อยโอกาส  ,การร่วมร้องเพลงมาร์ชสงขลา  เพลงสตรีอาสาพัฒนา และเพลงหญิงกล้า นอกจากนี้ยังมีการเดินแบบเชิดชูความงามของผ้าไทยจากนายแบบ –นางแบบกิตติมศักดิ์ และตัวแทนสุภาพสตรีจากองค์กรเครือข่ายทั้ง 16 อำเภอในจังหวัดสงขลา