รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายประกาศ เขตฟาร์มทะเลชุมชนบ้านท่าเสา ต.สทิงหม้อ

    2014-08-05 18:51:24
          วันนี้ (วันที่ 5 ส.ค. 57)  นายสมหมาย   ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา  พร้อมด้วย นายวิมล วัฒนา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ของ อบจ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายประกาศ เขตฟาร์มทะเลชุมชนบ้านท่าเสา ตำบลสทิงหม้อ  อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา โดยมีผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ