เลขานุการนายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างสะพานและถนนสายบ้านโล๊ะมุด-บ้านควนขี้แรด

    2014-08-04 17:14:35
        วันนี้ (วันที่ 4 กรกฎาคม 2557) นายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างสะพาน และถนนสายบ้านโล๊ะมุด- บ้านควนขี้แลด  ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา