นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะในเฟสที่ 3

    2014-08-03 22:23:25
           วันนี้ (วันที่ 3 ส.ค.57) ที่บริเวณเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะ ในเฟสที่  3  ซึ่งทาง อบจ.สงขลาได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง  ทั้งนี้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จบ่อกำจัดขยะดังกล่าวสามารถใช้เป็นพื้นที่รองรับในการกำจัดสิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอยของชุมชนต่างๆ ได้แก่  เทศบาลเมืองบ้านพรุ เทศบาลเมืองคอหงส์  เทศบาลตำบลบ้านไร่  เทศบาลตำบลพะตง และ อบต.พะตง