นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง

    2014-08-03 19:14:09
               เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมประชุมสัมมนา “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการกีฬาจังหวัดตรัง ประจำปี 2557” ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2557 และในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ในหัวข้อ “การบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ”  ณ ห้องชัยมงคล โรงแรมบีพี สมิหลา บีช สงขลา