นายก อบจ.สงขลา ร่วมงานฉลององค์บูชาพระโพธิสัตว์กวนอิม 84 ปาง และทอดผ้าป่าสามัคคี ณ เชิงเขาเทวดา

    2014-08-02 20:32:56
          วันนี้ (วันที่ 2 ส.ค. 57)  อบจ.สงขลา ร่วมกับ คณะกรรมการมูลนิธิปฏิบัติธรรมพระโพธิสัตว์กวนอิม เชิงเขาเทวดา จัดงานฉลององค์บูชาพระโพธิสัตว์กวนอิม 84 ปาง ประจำปี 2557  ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2557 เพื่อส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ของคนไทยเชื้อสายจีนที่นับถือพระโพธิสัตว์กวนอิม ให้คงอยู่สืบต่อไป         สำหรับกิจกรรมภายในงานได้มีการประกอบพิธีทักษิณานุปทาน และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างประตูตำหนักพระโพธิสัตว์กวนอิม 84 ปาง รวมทั้งกำแพงที่ยังไม่แล้วเสร็จ   โดยมี นายวิโรจน์   ทัฬหะวาสน์   ปลัดจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี และนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ในฐานะประธานกรรมการดำเนินงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน   ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ และผู้มีจิตศรัทธาที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณตำหนักพระโพธิสัตว์กวนอิม 84 ปาง เชิงเขาเทวดา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา