รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมเวทีสัมมนาในหัวข้อ“แผนงานสื่อสารการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย”

    2014-08-01 13:18:46
            วันนี้ (วันที่ 1 กรกฎาคม 2557) ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีซ รีสอร์ท  สงขลา  นายพิรสิญจ์  พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาในหัวข้อ “แผนงานสื่อสารการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย” สำหรับพื้นที่ภาคใต้ โดยมีนายสุทธิชัย  สุขสีเสน พลังงานจังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ  ร่วมด้วยนายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา  ผู้แทนจากหน่วยภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้         สำหรับการจัดสัมมนาดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กับ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภายในงานได้มีการนำเสนอแนวคิด และทิศทางในการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พร้อมทั้งการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีต่อแผนงานสื่อสารการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย สำหรับพื้นที่ภาคใต้