อบจ.สงขลา ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอรัตภูมิพร้อมทั้งออกหน่วยเคลื่อนที่บริการฯ

    2014-08-01 10:03:30
            เมื่อวันที่ 31 ก.ค.ที่ผ่านมา นายนิพนธ์  บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ อบจ.สัญจร  โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.สงขลา และหัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมเป็นเกียรติ ณ ศาลาประชาคมอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งโครงการดังกล่าวทาง อบจ.สงขลา ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 4 ในรอบปีงบประมาณ 2557 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล และแนวทางการบริหารจัดการท้องถิ่นยุคใหม่ ซึ่งรูปแบบของการจัดงานในช่วงเช้า ได้มีการออกหน่วยให้บริการประชาชนจากหน่วยงานต่างๆของรัฐที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐมากขึ้น โดยกิจกรรมที่นำมาให้บริการ ประกอบด้วย การบริการตัดผมฟรี , บริการต่อภาษีรถ , บริการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข และแมว , การบริการให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ำ           ต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้มีการจัดเวทีเสวนาเพื่อเปิดโอกาสให้ทาง อบจ.สงขลา ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการต่างๆตามนโยบายของผู้บริหาร อบจ.สงขลา ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาฯ พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมพบปะ พูดคุยถึงปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคต            ส่วนช่วงเย็น เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีปรองดอง และสมานฉันท์ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยการจัดการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรระหว่างทีม VIP อบจ.สงขลา กับ ทีม VIP อำเภอรัตภูมิ ณ สนามบริเวณศาลาประชาคม อ.รัตภูมิ  และในภาคค่ำ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ได้มีการจัดกิจกรรมการแสดงโนรา“ไข่เหลี้ยม” วิเชียร ศรชัย  ซึ่งช่วยสร้างความสุข และรอยยิ้มให้แก่พี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ