นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมหารือกับภาคีเครือข่ายเพื่่อพิจารณารูปแบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินฯ

    2014-07-31 15:33:57
            วันนี้ (วันที่ 31 ก.ค.57) ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา  ในฐานะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน  พร้อมด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  ได้ร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการพิจารณารูปแบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในระดับภูมิภาค และแนวทางในการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาระหว่างหน่วยบริการต่างๆภายในจังหวัด และข้ามเขตจังหวัด โดยมีนายแพทย์พีระพล  สุทธิวิเศษศักดิ์  รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  และคณะทำงานจากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้