นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมหารือกับส่วนราชการและภาคเอกชนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัด

    2014-07-30 21:15:48
            วันนี้ (วันที่ 30 กรกฎาคม 2557) ณ ห้องประชุม ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายธำรงค์  เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในจังหวัดสงขลา โดยมี นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง