นายก อบจ.สงขลา ตรวจความเรียบร้อยของการปรับปูพื้นผิวถนนจราจร ด้วยยางแอสฟัลท์ติกใหม่ ณ บริเวณสระบัว

    2018-05-15 15:06:08
    12 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตรวจความเรียบร้อยของการปรับปูพื้นผิวถนนจราจร ด้วยยางแอสฟัลท์ติกใหม่ ณ บริเวณสระบัว อ.เมือง จ.สงขลา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน และเป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน